28 خرداد 1394 خواندن 893 دفعه
پروژه لوله گزاری و آب رسانی به باغات روستای عالیسر به بهره برداری رسید. ادامه مطلب...
20 مرداد 1393 خواندن 780 دفعه
آتش مراتع عالیسر مهار شد. ادامه مطلب...
16 شهریور 1391 خواندن 1001 دفعه
پروژه برق رسانی روستای عالی طالقان افتتاح شد. ادامه مطلب...

پیش‌بینی آب و هوا