28 خرداد 1394 خوانده شده 864 بار
پروژه لوله گزاری و آب رسانی به باغات روستای عالیسر به بهره برداری رسید. بیشتر...
20 مرداد 1393 خوانده شده 757 بار
آتش مراتع عالیسر مهار شد. بیشتر...
16 شهریور 1391 خوانده شده 952 بار
پروژه برق رسانی روستای عالی طالقان افتتاح شد. بیشتر...

پیش‌بینی آب و هوا